• Home
  • IA Ceadîr Lunga

Incubatorul de Afaceri din Ceadîr Lunga

La 10 iulie 2014, ora 12:00 în oraşul Ceadîr-Lunga (str.Bulgară, 87) va avea loc deschiderea oficială a Incubatorului de Afaceri din Ccadîr-Lunga.

La ceremonia de deschidere va participa Domnul Adrian CANDU, Viceprim-minislru Ministrul Economiei: Domnul Mihail FORMUZAL, Başcanul Autonomiei Gagauze; H.S. dl. Pirkka TAPIOLA, Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova.

De asemenea, sunt invitaţi reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, mediului de afaceri, reprezentanţii Uniunii Europene în RM, proiectelor internaţionale, mass-media.

Incubatorul de Afaceri din Ceadîr-Lunga reprezintă o instituţie, care oferă antreprenorilor cu idei şi planuri de afaceri viabile şansa de a le realiza într-un mediu potrivit. Companiile rezidente vor beneficia de spaţii de producere sau oficii la preţ facilitat, consultanţă şi instruire antreprenorială, suport consultativ la achiziţionarea echipamentului, costuri de administrare reduse, alte facilităţi şi avantaje.

Incubatorul de Afaceri din Ceadîr-Lunga a fost creat în baza Matricei de Politici pentru Programul de suport Sectorial .Stimularea Economică în Zonele Rurale", finanţat de UE, în concordanţă cu priorităţile Guvernului RM de creare a infrastructurii de suport în afaceri adecvate necesităţilor mediului de afaceri, în deosebi din zonele rurale.

Incubatorul de Afaceri din Ceadîr-Lunga la etapă iniţială va găzdui 12 întreprinderi, din deferite sectoare ale economiei, care vor crea cel puţin 32 locuri noi de muncă. Pînă Ia finele anului curent Incubatorul are ca obiectiv de a incuba pînă la 22 de companii mici, care la rîndul lor vor oferi cel puţin 60 locuri de muncă.

Incubatorul de afaceri oferă antreprenorilor spaţii de producere şi de prestare a serviciilor. Cel puţin 30% din rezidenţi vor fi orientaţi spre producere. 70% vor lucra în piaţa serviciilor (contabilitate, consultanţă juridică, proiectări, servicii de cusut şi reparaţie a încălţămintei, mobilierului, tehnicii de birou etc).

In acest context, Guvernul Republicii Moldova recunoaşte şi apreciază importanţa sectorului IMM drept bază pentru dezvoltarea economiei naţionale. Experienţa Uniunii Europene ne demonstrează că sectorul IMM poate avea o contribuţie substanţială la realizarea PIB-ului. crearea de noi locuri de muncă, stimularea exporturilor.

Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la nr. de tel (022) 250667, serviciul de informare şi comunicare cu mass-media, Ministerul Economiei.Ungheni este unul din cele mai active orașe din Republica Moldova, în ce privește atragerea resurselor financiare din proiecte, alocarea granturilor și investițiilor pentru dezvoltarea economiei și infrastructurii orașului. Au fost create zone libere privind activitatea de antreprenoriat, întreprinderi mixte cu participarea investițiilor străine. Avantajul plasării geografice constă în căile de tranzit și vamale de ieșire spre Europa Centrală, condiții pentru dezvoltarea unei zone agricole ecologic pure. Problema care există în regiune este criza de cadre calificate necesare la condițiile economiei de piață.

 

Visit www.betroll.co.uk the best bookies