Atelier de lucru privind dezvoltare în domeniul comunicării pentru managerii RIAM

În perioada 24-25 martie, curent, membrii Reţelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) auparticipat la un atelier de lucru în domeniul scrierii planului de comunicare, iniţiaţi de către experţii din Norvegia.

Pe parcursul a două zile de instruire, participanţii au avut posibilitate să analizeze cele mai reuşite practici ale Incubatoarelor de Afaceri din Norvegia, să discute despre importanţa unui plan de comunicare  şi rolul coaching-ului în cadrul incubatoarelor.

Totodată, membrii RIAM au fost instruiţi cum să elaboraze un concept al planului de comunicare eficient şi cum să menţină o relaţie de mentorat cu antreprenorii din incubator.

În scopul dezvoltării  reţelei incubatoarelor de afaceri, pe parcursul anului curent se preconizează organizarea unor ateliere similare de lucru.

Pentru mai multe informații privind intențiile de a dezvolta proiecte comune, informațiile despre incubatoarele de afaceri din Norvegia, despre procesul de susţinere şi promovare a ideilor de afaceri inovative, dar şi privind dezvoltarea agroturismului şi a parteneriatelor moldo-norvegiene, vă rugăm să o contactaţi pe Tatiana Eremciuc, coordonator programe, responsabil Incubatoare de afaceri ODIMM, tel. (022) 22-57-99, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. md

19.03.2015 - Seminar cu tematica “Oportunitati de dezvoltare a IMM-urilor”

La data de 19.03.2015, in incinta IP IARD a fost organizat de către ODIMM ( Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici și Mijlocii) , formator Petru Gurgurov, consilier juridic ODIMM, un seminar cu tematica " Oportunităţi de finanţare pentru antreprenori începători şi pentru extinderea afacerilor"”, la care au participat rezidenții IP IARD, agenții economici din raion și reprezentanții Direcției Economie a Consiliului Raional Dubăsari.
In cadrul seminarului au fost prezentate:
 Fondul de Garantare a Creditelor, reprezintă un instrument de stat de îmbunătăţire a accesului la finanţe pentru micii antreprenori, care dispun de suficiente capacităţi de rambursare a unui credit, dar, din lipsa unui gaj acceptabil de bancă, nu îl pot obţine. De ce antreprenorii trebuie să apeleze la Fondul de Stat de garantare a creditelor ODIMM?  Problema finanţării este actuală pentru toate întreprinderile mici, indiferent dacă sunt create şi activează într-o ţară cu economie dezvoltată sau în tranziţie. Astfel, resursele întreprinderii adeseori nu acoperă necesarul de finanţare atât pe termen scurt, pentru capital circulant, cât şi pe termen lung, pentru investiţii. Insuficienţa resurselor financiare, în special la etapa iniţială de activitate, impune statul să intervină prin politici bine corelate, care să ofere IMM opţiuni variate în accesarea unor împrumuturi de la diverse instituţii financiare, iar garanţia ODIMM se oferă rapid, sigur şi la timpul potrivit pentru fiecare antreprenor.
PNAET (un program destinat persoanelor tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc să-şi dezvolte abilităţi antreprenoriale, să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale în domeniul agriculturii sau producerii, creând astfel noi locuri de muncă),
Programul de subventionare a participării la Expoziții (Program de Stat de stimulare a participării agenţilor economici la tîrguri şi expoziţii),
Serviciul Experţi Seniori(SES- organizaţie non-profit din Germania). Suportul SES constă în delegarea experţilor germani de înaltă calificare, pe parcursul unei perioade de la 3 săptămâni până la 6 luni, pentru a lucra nemijlocit în instituţia solicitantă şi a oferi consultaţii şi sfaturi practice, contribuind la dezvoltarea acesteia. Una dintre componentele principale ale fiecărei misiuni constă în instruirea specialiştilor şi managerilor locali. Experiența membrilor SES poate fi utilă solicitanților de consiliere la sporirea competitivității, productivității și rentabilității afacerii; optimizarea organizării întreprinderii și proceselor de muncă; implementarea unor noi tehnologii; extinderea gamei de produse și asigurarea calității acestora; modernizarea marketingului; rezolvarea problemelor de ordin tehnic; identificarea perspectivelor și oportunităților de dezvoltare a afacerii.
Concomitent, s-a evidentiat ca Programul “PARE 1+1” continua sa fie o oportunitate de atragere a investitiilor in crearea si dezvoltarea afacerilor, fapt care trebuie valorificat de catre autoritatile publice locale la toate nivelele.
La fel au fost prezentate și alte programe de finanțare, inclusiv și pentru domeniul agriculturii.
Au fost  explicate procedurile de participare la Programele menționate, criteriile de eligibilitate, documentele ce trebuiesc prezentate de către solicitanți, precum și alte informații utile.

Proiectul „Black Sea BI-Net” – un pas înainte spre internaționalizarea ÎMM-urilor din Republica Moldova

Joi, 5 martie s-a dat start Conferinței finale a proiectului „Reţeaua regională a Incubatoarelor de afaceri „Black Sea BI-Net".

Obiectivul general al evenimentului a fost prezentarea totalurilor activităţilor din proiect, precum şi promovarea cooperării internaţionale între ÎMM-uri şi Incubatoarele de afaceri. Conferința a reunit participanţi din cele 6 ţări partenere a proiectului - Moldova, România, Ucraina, Grecia, Armenia, Turcia. Totodată, au fost prezenți și reprezentanți din țările partenere, ministere, instituţii şi organizaţii de suport, managerii Incubatoarelor de afaceri şi companiile interesate.

 gg

În cuvântul său de salut, Dna Iulia IABANJI, Director General al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului IMM, a declarat că acest eveniment reprezintă încă un pas înainte spre internaționalizarea IMM-urilor din Moldova. "Împreună cu partenerii din țările regiunii Bazinului Mării Negre, putem obține rezultate cu un impact considerabil. Experiența Moldovei în acest proiect a fost una pozitivă, iar crearea Rețelei Incubatoarelor de Afaceri din țara noastră reprezintă un instrument practic de dezvoltare a economiei", a afirmat Dna IABANJI.

 

Prezent la eveniment, viceministrul Economiei, Dl Tudor COPACI a accentuat importanța creării unei astfel de platforme de cooperare între țările partenere, ce reprezintă un instrument eficient de promovare a IMM-urilor la nivel regional și internațional. „Ministerul Economiei sprijină dezvoltarea ÎMM-urilor în Republica Moldova prin intermediul diverselor instrumente de suport financiar și consultativ, prin implementarea Programelor naționale de susținere, dedicate dezvoltării sectorului ÎMM. În acest context, inițiativa de dezvoltare a Incubatoarelor de afaceri în regiunile țării, care acordă sprijin și facilităţi antreprenorilor începători, contribuie în mod direct la dezvoltarea economiei şi crearea locurilor noi de muncă. Prin intermediul Rețelei incubatoarelor de afaceri create, membrii acesteia și companiile incubate au oportunitatea de a face schimb de bune practici, de a găsi parteneri și de se a internaționaliza".

De asemenea, Dna Speranța Olaru, manager de proiect al Delegației Uniunii Europene în Moldova a salutat partenerii proiectului cu rezultatele atinse, accentuând impactul acestora pentru beneficiarii finali din țările participante: reprezentanţii incubatoarelor de afaceri, autorităţile publice locale şi organizaţiile de suport în afaceri, prin constituirea Platformei regionale de cooperare în bazinul Mării Negre, accentul fiind pus pe internaționalizare.

 Bi-Net 5 martie 3

Pe parcursul evenimentului, reprezentanții din țările partenere au prezentat rezultatele activităților din proiect, experiența proprie referitor la crearea și dezvoltarea Incubatoarelor de afaceri.

 

Programul de cooperare transfrontalieră în bazinul Mării Negre este o oportunitate pentru dezvoltarea economiei țărilor din această regiune, din aceste considerente este necesară valorificarea acesteia prin intermediul cooperării și parteneriatelor, a menționat reprezentanta din România, Dna Natalia BUDESCU.

 

"Identificarea unor instrumente eficiente de internaționalizare și dezvoltare a ÎMM-urilor și înaintarea acestora către Comisia Europeană va reprezenta o posibilitate de susținere continuă în dezvoltarea Platformei de Colaborare Bi-Net" susține și reprezentatul din Grecia, Dl. Nikolas PETROUPOLOS.

 

 

Conferința va finaliza vineri, 6 martie, cu un eveniment de brokeraj, care are drept scop stabilirea parteneriatelor între companiile din Moldova și din țările partenere din diferite domenii:
- Agricultură;
- Construcții;
- Instrumente chirurgicale;
- Producerea materialelor din plastic și metal;
- Consultanță în afaceri și mediu;
- Textile;
- Industrie de prelucrare.

11021257 1548597245388885 6925780378927252868 n

 

Reiterăm că, la 23 martie 2013, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) în calitate de aplicant şi partener lider, împreună cu partenerii din Grecia, România, Armenia, Ucraina şi Turcia a lansat proiectul „Reţeaua regională a Incubatoarelor de afaceri a Mării Negre „Black Sea BI-Net".

Proiectul este finanţat prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) şi Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră în bazinul Mării Negre.

 

Rezultatele Programului:
• Au fost efectuate 3 vizite de studiu (Moldova, Grecia, Turcia) şi organizate traininguri pentru reprezentanţii incubatoarelor de afaceri, autorităţilor publice locale şi a organizaţiilor de suport în afaceri, din ţările partenere;
• A fost efectuată cartografierea (analiza) incubatoarelor de afaceri din regiunea Mării Negre;
• A fost elaborat un plan acţiuni pentru promovarea Incubatoarelor de afaceri;
• În fiecare ţară partener au fost organizate seminare în domeniul internaţionalizării afacerilor pentru întreprinderile incubate şi a celor cu potenţial de export;
• A fost creată Platforma Internaţională de Colaborare Black Sea BI-Net;
• A fost elaborat Ghidul „Cum să creezi o reţea de incubatoare".

11127 884831011555601 1458962955918283962 n         11026000 884831014888934 5173011855834905758 n

11038127 884831071555595 8041664387292714555 n        10348543 884831061555596 1143770431056500098 n

Conferința finală a Proiectului „Reţeaua regională a Incubatoarelor de afaceri a Mării Negre „Black Sea BI-Net”. Rezultate, Cooperare și Internaționalizare

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Conferința finală a Proiectului „Reţeaua regională a Incubatoarelor de afaceri a  Mării Negre „Black Sea BI-Net”. Rezultate, Cooperare și Internaționalizare.

 

Chişinău, 5-6 martie, 2015

  OSCAR, bd. Stefan cel Mare, 69

ora  10.00

În perioada 5-6 martie va avea loc Conferinţa finală a Proiectului „Reţeaua regională a Incubatoarelor de afaceri a  Mării Negre „Black Sea BI-Net”.

 

Scopul Proiectului este de a accelera dezvoltarea unei economii productive şi competitive în regiunea bazinului Mării Negre, prin crearea reţelei de incubatoare în Bazinul Mării Negre, schimbul de experienţe şi cunoştinţe dintre Incubatoarele de Afaceri şi susţinerea IMM incubate în internaţionalizare

 

Obiectivul general al evenimentului este prezentarea totalurilor activităţilor din proiect, precum şi promovarea cooperării internaţionale între ÎMM-uri şi Incubatoarele de Afaceri. Conferința va reuni participanţi din cele 6 ţări partenere a proiectului - Moldova, România, Ucraina, Grecia, Armenia, Turcia.

 

La eveniment vor participa Dl Tudor COPACI, viceministru al Economiei, Dna Speranța OLARU, manager de proiect la Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, Dna Iulia IABANJI, Director General, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM. Totodată, vor fi prezenți reprezentanți din țările partenere, ministere, instituţii şi organizaţii de suport, managerii Incubatoarelor de Afaceri şi companiile rezidente interesate.

 

Amintim că, la 23 martie 2013, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) în calitate de aplicant şi partener lider, împreună cu partenerii din Grecia, România, Armenia, Ucraina şi Turcia a lansat proiectul „Reţeaua regională a Incubatoarelor de afaceri a  Mării Negre „Black Sea BI-Net”.

 

Proiectul este finanţat prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) şi Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră în bazinul Mării Negre.

 

Rezultatele Programului:

·         Au fost efectuate 3 vizite de studiu (Moldova, Grecia, Turcia) şi organizate traininguri pentru reprezentanţii incubatoarelor de afaceri, autorităţilor publice locale şi a organizaţiilor de suport în afaceri, din ţările partenere;

·         A fost efectuată cartografierea (analiza) incubatoarelor de afaceri din regiunea Mării Negre;

·         A fost elaborat un plan acţiuni pentru promovarea Incubatoarelor de afaceri;

·         În fiecare ţară partener au fost organizate seminare în domeniul internaţionalizării afacerilor pentru întreprinderile incubate şi a celor cu potenţial de export;

·         A fost creată Platforma Internaţională de Colaborare Black Sea BI-Net, al carei statut va fi semnat de către membri în cadrul evenimentului  din 5-6 Martie 2015;

·         A fost elaboart Ghidul „Cum să creezi o reţea de incubatoare”.

 

More Articles...

Visit www.betroll.co.uk the best bookies